"νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν ἐνθάδ᾽ ἐών..."

Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου