Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

falconers ('γερακάρηδες')...


Palace of al-Mamun in Toledo, eleventh century


"De Arte venandi cum avibus" de Frédéric II de Hofenstaufen


artist unknown (France), 1435-1445early persian polychrome tile
with a molded and glazed relief figure of a mounted falconer
ca. 16th-19th centuryStudy of Indian falconer on horseback


Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

John Stezaker'I wanted to make conscious, to save the viewer from unconsciousness rather than release the viewer to it.'

John Stezaker, Dispatch 123  
(exhibition brochure, 
Norwich Gallery 2006)