Posts

Showing posts from January, 2014

Στα ύδατα της καλλιτεχνικής αποφατικότητας

Image
Charles Mahoney, "Adam and Eve in the Garden of Eden" (c. 1936)Η πικρή αλήθεια είναι πως οι καλλιτέχνες και τα έργα τέχνης που έχουν διαμορφώσει την τοπική κουλτούρα του Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου κόσμου – αυτήν την κουλτούρα υπέρ της οποίας, σύμφωνα με τον HerbertRead, πρέπει να πολεμήσουμε – είναι εν πολλοίς τα κύρια στοιχεία αυτής ακριβώς της διάσπασης και αποξένωσης που γίνεται τώρα όλο και πιο φανερή. Δεν υπάρχει καμιά τέχνη που να μπορεί να αντισταθεί, πολύ δε περισσότερο να εμποδίσει τη θριαμβευτική πορεία του τεχνολογικού μας πολιτισμού, σε οποιαδήποτε νέμεση κι αν μας οδηγεί, εκτός απ’ αυτή που πηγάζει από έναν τρόπο ζωής που το όραμα και η θεμελιώδης του εμπειρία υπερβαίνουν τις φυσικές και υλιστικές κατηγορίες των οποίων αυτός ο πολιτισμός είναι η τελική τερατώδης προβολή. Και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά τέχνη που να διαθέτει κάποια ιερή ποιότητα – αν δεν υπάρξουν καλλιτέχνες που θα έχουν ανακαλύψει ξανά έναν τρόπο ζωής στον οποίο θα είναι δυνατή η πραγματοποίησή…

William Butler Yeats, The Second Coming

Image
British Library, London, date 1150

La pesée des âmes, Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

Torcello Cathedral, Last Judgement mosaic


The Descent of Christ into Limbo
Pieter Bruegel the Elder c.1561, engraving

The Second Coming


Turning and turning in the widening gyre
    The falcon cannot hear the falconer;
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
    The ceremony of innocence is drowned;
    The best lack all conviction, while the worst
    Are full of passionate intensity.


    Surely some revelation is at hand;
    Surely the Second Coming is at hand.
    The Second Coming! Hardly are those words out
    When a vast image out of Spiritus Mundi
    Troubles my sight: a waste of desert sand;
    A shape with lion body and the head of a man,
    A gaze blank and pitiless as the sun,
    Is moving its slow thighs, while all about it
    Wind shadows of the indignant desert birds.


    The d…

Ωδή στο προλεταριάτο τ’ ουρανού

Image
La Esmeralda - Ballet in two acts


«Ο Πλάτωνας πιστεύει ότι το σύμπαν όσο και το καθένα δημιούργημα κατευθύνονται από την πρόνοια, την οποία διαιρεί σε τρία: Η πρώτη ανήκει στον πρώτο Θεό. Αυτός προνοεί καταρχήν για τις ιδέες, έπειτα δε για ολόκληρο το σύμπαν, όπως για τον ουρανό, τα άστρα και γενικώς για όλα. Δηλαδή τα γένη, τις ουσίες, τις ποσότητες και ποιότητες και όλα τα άλλα που ανήκουν και είναι υποταγμένα σ' αυτά. Για τη γένεση των όντων, ζώων και φυτών και όλων που γεννιούνται και πεθαίνουν, αρμόδιοι να προνοούν είναι οι δεύτεροι θεοί, οι οποίοι περιπολούν στον ουρανό. (Και ο Αριστοτέλης τη γέννηση αυτών αναθέτει στον ήλιο και το ζωδιακό κύκλο). Η τρίτη πρόνοια, όπως αποφαίνεται ο Πλάτωνας, είναι αρμόδια για τη διενέργεια και το αποτέλεσμα των πράξεων και της τάξης των σχετικών με το βίο, των αγαθών που καλούνται φυσικά και υλικά και οργανικά, και όσων είναι αντίθετα μ' αυτά. Προΐστανται δε αυτής της πρόνοιας κάποιοι δαίμονες γύρω απ' τη γη, αρμόδιοι να είναι φύλακε…

Σίφνος

Image
Θησαυρός των Σιφνίων στους Δελφούς, β΄ μισό 6ου αι. π.Χ.


Αγάπιος Πρόκος (Δευτερεύων Σίφνου), Ο Έρωτας, 1825Η Σίφνος στη δεκαετία του '30
ΕΣΤΙΑΔΕΣ


ΒΑΘΕΙΑ ἄκραχτα μεσάνυχτα, τρισκότεινοι οὐρανοὶ πάν' ἀπ' τὴν Πολιτεία τὴν κοιμισμένη· κι ἄξαφνα σέρνει τοῦ Κακοῦ τὸ Πνεῦμα μιὰ φωνή, τρόμου φωνή−κι ὅλοι πετιοῦνται ἀλλαλιασμένοι.

«Ἔσβυσε ἡ ἄσβυστη φωτιά!» κι ὅλοι δρομοῦν φορὰ τυφλοὶ μέσα στὴ νύχτα νὰ προφτάσουν, ὄχι μ' ἐλπίδα πῶς μπορεῖ νἆν ψεύτρα ἡ συμφορὰ παρὰ νὰ δοῦν τὰ μάτια τους καὶ τὴ χορτάσουν.

Θαρρεῖς νεκροὶ κι ἀπάρῃασαν τὰ μνήματ' ἀραχνὰ σύγκαιρα ὀρθοὶ γιὰ τὴ στερνὴ τὴν κρίση, κ' ἐνῶ οἱ ἀνέγνωμοι σπαρνοῦν μὲς σὲ κακὸ βραχνᾶ μὴν τύχῃ τρέμουνε κανεὶς καὶ τοὺς ξυπνήσῃ.

Μ' ἕνα πνιχτὸ μονόχνωτο ἀναφυλλητὸ σκυφτοὶ πρὸς τῆς Ἑστίας τὸ Ναὸ τραβοῦνε καὶ μπρὸς στὴν Πύλη διάπλατα τὴ χάλκινη ἀνοιχτὴ ἕνα τὰ μύρια γίνουνται μάτια νὰ ἰδοῦνε.

Καὶ βλέπουν: μὲ τῆς γνώριμης ἀρχαίας των ἀρετῆς τὸ σχῆμα τ' ἀνωφέλευτο ντυμένες στὸν προδομένο τὸ Βωμὸν ἐμπρὸς γονυπετεῖς τὶς Ἑστιάδες τὶς σεμνές, μὰ…