Γιάννης Μαρκόπουλος, Μικρές Αφροδίτες (1963)

















                                                                                                                                                   πηγή
































Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου