Γιάννης Μαρκόπουλος, Μικρές Αφροδίτες (1963)

                                                                                                                                                   πηγή
Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου