Βοριζανά...
Νάρθηκας καθολικού, βόρειος τοίχος:
Σταύρωση,
το όραμα του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας 
και η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος 
(ζωγραφική 15ου αι.)


Η Σταύρωση (λεπτομέρεια)


                                                                                    
                                            Βοριζιανό φαράγγι
Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου

Greek Color Theory