Εις Άδου Κάθοδος / Ανάσταση                                  πηγήΗ Ανάστασις, 12ος αι.
Καππαδοκία, Goreme, Karanlik Kilise

Η Ανάσταση 
ζωγράφος Πανσέληνος (τέλη 13ου-αρχές 14ου αι.) 
Ναός Πρωτάτου, Καρυές Αγ. Όρους

Icon from the Church of the Mother of God Peribleptos (St. Clement’s) 
Michael and Eutychios icon-painters, 1295 - 1317, Ohrid

φορητή εικόνα της Ανάστασης
1350-1375, Walters Art MuseumΗ Ανάστασις, εικόνα Δωδεκαόρτου, μέσα 16ου αι.
Ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρης, 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα Αγίου Όρους


Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου