Θριαμβεύοντας στο χρόνο - Triumph over time (1947)

Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου