Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Federico Fellini, La Strada (1954)