Ζεύγμα

"τὴν δὲ Ἀριάδνην ἢ κατά τινα ἐπιτυχὼν δαίμονα ἢ καὶ ἐπίτηδες αὐτὴν λοχήσας ἀφείλετο Θησέα ἐπιπλεύσας Διόνυσος στόλῳ μείζονι, οὐκ ἄλλος κατὰ ἐμὴν δόξαν, ἀλλὰ ὁ πρῶτος μὲν ἐλάσας ἐπὶ Ἰνδοὺς στρατείᾳ, πρῶτος δὲ Εὐφράτην γεφυρώσας ποταμόν· Ζεῦγμά τε ὠνομάσθη πόλις καθ᾿ ὅ τι ἐζεύχθη τῆς χώρας ὁ Εὐφράτης..." 

                      
                                                  Παυσανίας                                                                                                                 
                                                                                                     Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου

Greek Color Theory