Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

oμηρικά ακρογιάλια


"αἱ μὲν ἄρ᾿ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο
πλησίαι: οὐ μὲν γάρ ποτ᾿ ἀέξετο κῦμά γ᾿ ἐν αὐτῷ,
οὔτε μέγ᾿ οὔτ᾿ ὀλίγον, λευκὴ δ᾿ ἦν ἀμφὶ γαλήνη..."


Οδύσσεια, κ 92-94Ομηρικό ακρογιάλι_3Ομηρικό ακρογιάλι_1Ομηρικό ακρογιάλι_4Ομηρικό ακρογιάλι_2