Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Νταβέλης"Ο λήσταρχος Νταβέλης και η αιχμαλωσία των Γάλλων αξιωματικών"
Αρχείο:Ntavelis.jpg

"Ο Λήσταρχος Χρήστος Νάτσιος Νταβέλης το 1855"
έργο του ζωγράφου Θεόφιλου