Πέρα από την Κραυγή - LachrymaeΗ καρδιά  
Ξυλογραφία με σκαρπέλο και σέγα. Τύπωμα σε μαύρο, κόκκινο και πράσινο από μία ξύλινη πλάκα κομμένη σε τρία κομμάτια. 
1898-1899 _ 44.6 x 35.6 / 25.2 x 18.6
Woll 135 _ Sch. 134 _ ΤΑΜΑ 86.72
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2010 - Gift of Charles and Evelyn Kramer. New York, to the Tel Aviv Museum of Art.

Η καρδιά 
Ξυλογραφία με σκαρπέλο και σέγα 
Τύπωμα σε μαύρο, κόκκινο και πράσινο 
από μία ξύλινη πλάκα κομμένη σε τρία κομμάτια (1898-1899) 


Η καρφίτσα. Eva Mudocci  
Λιθογραφικό κραγιόνι, χημικό μελάνι και ξυστήρας 
1903 _ 67.8 x 53.3 / 61.5 x 46
Woll 244 V_ Sch. 212 _ ΤΑΜΑ 86.104
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2010 - Gift of Charles and Evelyn Kramer. New York, to the Tel Aviv Museum of Art.

Η καρφίτσα. Eva Mudocci 
Λιθογραφικό κραγιόνι, χημικό μελάνι και ξυστήρας (1903)
Μαντόνα
Λιθογραφικό κραγιόνι, χημικό μελάνι και ξυστήρας (οι έγχρωμες πλάκες πρωτοετοιμάστηκαν το 1902). Τυπωμένο σε μαύρο, κόκκινο και μπλε από την κύρια πλάκα λιθογραφίας και από μερικές έγχρωμες πλάκες. 
1902 _ 69.7 x 50 / 60.1 x 44.4
Woll 39 A II _ Sch. 33 _ ΤΑΜΑ 86.32
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2010 - Gift of Charles and Evelyn Kramer. New York, to the Tel Aviv Museum of Art.

Μαντόνα 
Λιθογραφικό κραγιόνι, χημικό μελάνι και ξυστήρας 
 Τυπωμένο σε μαύρο, κόκκινο και μπλε 
από την κύρια πλάκα λιθογραφίας 
και από μερικές έγχρωμες πλάκες (1902)Πάνω στα κύματα του έρωτα  
Λιθογραφικό κραγιόνι και χημικό μελάνι 
1896 _ Φ. 41.7 x 51.8 / Π. 31 x 41.9
Woll 81 _ Sch. 71 _ ΤΑΜΑ 86.49
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2010 - Gift of Charles and Evelyn Kramer. New York, to the Tel Aviv Museum of Art.

Πάνω στα κύματα του έρωτα 
Λιθογραφικό κραγιόνι και χημικό μελάνι (1896)

Edvard Munch, Πέρα από την Κραυγή

πηγήMunch's Studio in 1925


"We want more than a mere photograph of nature. We do not want to paint pretty pictures to be hung on drawing-room walls. We want to create, or at least lay the foundations of, an art that gives something to humanity. An art that arrests and engages. An art created of one's innermost heart." (E.M.)
    Edvard Munch, Norway's most popular artist, was a painter, lithographer, etcher, and wood engraver. He is looked upon as one of the most significant influences on the development of German and Central European expressionism. 

     Munch's convulsed and tortuous art was formed by the misery and conflicts of his time, and, even more important, by his own unhappy life. Childhood tragedy, intense and dramatic love affairs, alcoholism, and ceaseless traveling are reflected in his works, particularly in paintings like The Sick Child, The Scream, and Vampire. Munch's pictures show his social awareness and his tendency to express, as in Puberty, many of the basic fears and anxieties of mankind.

     Edvard Munch became a celebrity in Germany overnight when the inclusion of his works caused the closing of the Verein Berliner Künstler exhibition of 1892. His man-destroying Vampire was decidedly "objectionable." He lived and worked in Germany for many years, exerting thereby a tremendous influence on German artist circles. 

Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου