Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

"δοκοὶ οἴκων ἡμῶν κέδροι..."