Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Elâ Gözlü Pirim Geldi (Alevi)

ποίηση Şah Hatayi (Şah Ismail) (1487- 1524)* στη μνήμη του  Aşık Nesimi Çimen