Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

"νικητές" και "νικημένοι"