ενορχηστρώσεις ύπνου


Bernhard HoetgerSchlaf (1914)

Alphons Mucha, Poppies
Colour Lithograph (ca. 1902)
Death (1913)


Popular posts from this blog

Σιμωνίδης ο Κείος

Για την έλευση του Λόγου

Greek Color Theory