Posts

Greek Color Theory

Image
St. Mercurius / Isaac Comnenus, a 12th - c. wall painting at Panagia Cosmosoteira, Ferres (Thrace)


Δημόκριτος φύσει μὲν μηδὲν εἶναι χρῶμα· τὰ μὲν γὰρ στοιχεῖα ἄποια, τά τε ναστὰ καὶ τὸ κενόν· τὰ δὲ ἐξ αὺτῶν συγκρίματα κεχρῶσθαι διαταγῆι τε καὶ ῥυθμῶι καὶ προτροπῆι, ὧν ἡ μέν ἐστι τάξις ὁ δὲ σχῆμα ἡ δὲ θέσις· παρὰ ταῦτα γὰρ αἱ φαντασίαι. τούτων δὲ τῶν πρὸς τὴν φαντασίαν χρωμάτων τέτταρες αἱ διαφοραί, λευκοῦ μέλανος ἐρυθροῦ ὠχροῦ.
[ Democritus says that in nature there is no color. For the elements — solids as well as the void — are without qualities. Things compounded from them have acquired color on the basis of arrangement, proportion and movement, of which one resulting factor is their rank, another their shape and position. With these factors (outer) appearances are in accord. In reference to the impression of colors arising from them, there are four varieties: white, black, red, yellow.]

Diels 55A 125 Aët. I 15, 8 (D. 314)


Greek Color TheoryŞelale Poyraz

Σιμωνίδης ο Κείος

Image
Κροίσος
οὔτις ἄνευ θεῶν  
ἀρετὰν λάβεν, οὐ πόλις, οὐ βροτός. 
θεὸς ὁ πάμμητις· ἀπή- 
μαντον  δ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐν αὐτοῖς. 

απ. 526


βωμὸς δ᾽ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ᾽ οἶκτος ἔπαινος·
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ᾽ εὐρὼς
 οὔθ᾽ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.

απ. 531

Δανάη, 450-425 π.Χ.
ὅτε λάρνακι
ἐν δαιδαλέαι
ἄνεμός τε …μην… πνέων
κινηθεῖσά τε λίμνα δείματι
ἔρειπεν͵ οὐκ ἀδιάντοισι παρειαῖς
ἀμφί τε Περσέι βάλλε φίλαν χέρα
εἶπέν τ΄· ὦ τέκος οἷον ἔχω πόνον·
σὺ δ΄ ἀωτεῖς͵ γαλαθηνῶι
δ΄ ἤθεϊ κνοώσσεις
ἐν ἀτερπέι δούρατι χαλκεογόμφωι
<τῶι>δε νυκτιλαμπεῖ͵
κυανέωι δνόφωι ταθείς·
ἄχναν δ΄ ὕπερθε τεᾶν κομᾶν
βαθεῖαν παριόντος
κύματος οὐκ ἀλέγεις͵ οὐδ΄ ἀνέμου
φθόγγον͵ πορφυρέαι
κείμενος ἐν χλανίδι͵ πρόσωπον καλόν.
εἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν͵
καί κεν ἐμῶν ῥημάτων
λεπτὸν ὑπεῖχες οὖας.
κέλομαι δ΄͵ εὗδε βρέφος͵
εὑδέτω δὲ πόντος͵ εὑδέτω δ΄ ἄμετρον κακόν·
μεταβουλία δέ τις φανείη͵
Ζεῦ πάτερ͵ ἐκ σέο·
ὅττι δὲ θαρσαλέον ἔπος εὔχομαι
ἢ νόσφι δίκας͵
σύγγνωθί μοι


"Δανάη"

Σιμωνίδης ο Κείος

Michael LevyCuba

Image

Boscoreale

Image

La Belle et La Bête

Image
La Belle et la Bête (1946)
Christian Bérard, sketchess for sets
for Cocteau’s La Belle et La Bête, 1946 chalk and gouache on black paper


A Different Kind of Fairy Tale: The myth of Cupid and Psyche


NickthesoulsingerπηγήΓια την έλευση του Λόγου

Image
Μια χτένα είναι μια άρπα  κρουσμένη απ’ τη ματιά μιας μικρούλας  βουβής εκ γενετής 

(Octavio Paz, Αντικείμενα και οπτασίες) 
Μεσάνυχτα στις Σάρδεις. 
Η Αναΐτιδα πλαγιάζει 
τριγυρισμένη μνήμες αγαλμάτων
και προσευχές ιερειών
- κελαρυστές φωνές του Ευφράτη -
Σαν τρομαγμένα πουλιά την ντύνουν με πορφύρες,
τα λυγερά χέρια φορτώνουν με λίθινα βραχιόλια σκαλιστά
και στα μαλλιά
βάζουν στεφάνι με δυο ασημένια φίδια...
Καίνε για χάρη του συντρόφου της θυμίαμα
Για ’κείνη σάνταλο και κυπαρίσσι των βουνών Τυλίγοντάς την ο καπνός,
η θεά ονειρεύεται,
ονειρεύεται η θεά
τον Περσέα...Sardis Artemis complexLa Folle de Chaillot

Image
Christian Bérard, 1945


"La folle de Chaillot" de Giraudoux


1993 Williamstown Theatre

Set in the Cafe de l'Alma in the Chaillot district of Paris. It is said that Molière, Racine, and La Fontaine used to frequent this cafe. But these days a group of corrupt corporate executives are meeting. They include the Prospector, the President, and the Baron, and they are planning to dig up Paris to get at the oil which they believe lies beneath its streets. Their nefarious plans come to the attention of Countess Aurelia, the benignly eccentric madwoman of the title. She is an aging idealist who sees the world as happy and beautiful. But, advised by her associate, the Ragpicker, who is a bit more worldly than the Countess, she soon comes to realize that the world might well be ruined by these evil men—men who seek only wealth and power.
These people have taken over Paris. "They run everything, they corrupt everything," says the Ragpicker. Already things have gotten so bad that…